lankstyti

lankstyti
lankstýti, lañksto, lañkstė iter. lenkti. 1. daug kartų lenkti, darant lanko formos, ir vėl tiesti: Lankstýk gelžį, kol parluš J. Jos pirštai nervingai lankstė ievos šaką J.Dov. Kam lañkstotav peilį? J. Sergąs gyvulys yra nusiminęs, stovi susikūprinęs, kartais lanksto nugarą . Jis kojos nelañkstė per kelią Rm. Nuo rūtų vainiko galvos nekėliau, nuo aukso žiedelių pirštų nelanksčiau TDrV45. | Priebalsiais vadinasi tokie garsai, kuriems tarti reikia dėstyti lankstyti (judinti, krutinti) įvairūs kalbos padargai J.Jabl. | refl.: Dalgiakotis lañkstos OG345. Kur buvo užgauta, da pirštai nesilañksto Rs. 2. NdŽ popieriaus lapus lenkti puslapių tvarka, falcuoti: Spaustuvėje knygutes lanksto ir baltais siūlais jas siuvinėja . Lankstomoji (falcavimo) mašina .lenkiant dėti, klostyti: Apmegztos, išsiuvinėtos spalvotos nosinės lankstomos įvairiai: trikampiais, atlenkiant apmegztus kampelius ir kt. . 3. Onš į vieną, į kitą pusę žemyn lenkti (apie medžius): Vai, lanksto, laužo laibą vyšnią vakaris vėjas neramus S.Nėr. Vėlai vakarėlį parvažiuosiu, žaliuosius krūmelius lankstydama NS26. ^ Neturiu rankų – ir medžius lankstau, laužau, griauju (vėjas) . | refl.: Nendrės prie kranto lankstos, siūbuoja S.Nėr. 4. daugsyk žemyn lenkti (galvą, liemenį). | refl.: Lankstos mergos grakščios, jaunos S.Nėr. Rugius rišant, nusibodo lankstýtis . Sutemo jau, keleivis lankstėsi tankumyne, norėdamas žiburėlį pamatyti LzP. 5. refl. stengtis įtikti, žemintis: Aš dabar toks, kaip mes visi; nei prašyti, nei lankstytis nebėra prieš ką J.Balt. Aš prieš jį nesilankstýsiu lig žemės Ėr. 6. gerbti: Ko aš čia turiu tavi lankstýti, kad tu munęs nepažįsti Šts. Kas tave ten lankstỹs! . 7. vis aplenkti, apeidinėti: Pelkių nelankstýsiu – esu su batais Dr. Lankstýk tokį vingį – verčiau padirbinsiu tiltalį Šts. | refl.: Vis lankstėsi ir sergėjosi su juo nesusitikti Žem. Vai lañkstės lañkstės šviesi saulelė tamsiųjų debesėlių LTR(Mrk). 8. gram. kaityti: Žodį lankstýti KI34. Kitaip yra lankstomi vardai, kitaip žodžiai A.Baran. 9. prk. lavinti: Mokslavietėse vaikus nemokina … lankstyti savo protines spėkas A1884,33.
◊ lankstýti gálvą
1. sveikinti: Žmonės žemai lankstė jam galvas .
2. žemintis: Mes nemėgstam prieš nieką lankstyti galvų .
liežùvį lankstýti šnekėti (turint gerą iškalbą): Ką tėvelis gali sakyti, negi savo vaikui laimės pavydės, – lankstė Anupras (piršlys) liežuvį .
\ lankstyti; aplankstyti; atlankstyti; įlankstyti; išlankstyti; nulankstyti; palankstyti; prilankstyti; sulankstyti; užlankstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • lankstyti — lankstýti vksm. Gẽležį lankstýk, kõl pérlūš …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lankyti — 2 lankyti, lañko, lañkė 1. žr. lankstyti 1: Paėmęs kai botagotį lañko OG289. Kap iš valios lankai, tai nelūžta Vlk. Kilpeles lanko ir anteles šaudo LTR(Btr). Oi lanko laužo aukso žiedelį LTR(Nm). Jei būt nuėjus riešutaut, tai būt lazdelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palankstyti — K iter. palenkti. 1. pajėgti lankstyti: Tokia stora viela, kad nepalankstaũ Prn. | refl. Šts. 2. sulenkti ir vėl ištiesti: Raginės pypkos buvo palañkstomos Šts. Vaikas palanksto palanksto knygą ir šalin numeta rš. 3. daugelį žemyn palenkti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • origamis — origãmis dkt. Mán patiñka lankstýti origamiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplankstyti — iter. aplenkti. 1. padaryti nelygų, netiesų: Mašinos sparną aplañkstė, užkliuvęs už stulpo Rm. 2. K aplink aplenkti, apdėlioti: Knygos viršelį aplankstyk Ds. 3. apeidinėti: Keturiais arkliais neaplankstysi (neapžarginsi) provėžų, o su dum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaldyti — tr. Rtr; L žr. užvaldyti: 1. SD1114, Q74, Sut, NdŽ, FrnW, KŽ Tavo vyras Asimas sumušė mano kariuomenę ir apvaldė tą kraštą J.Balč. Kožnas miestas tapė nuo savotiškų karalių apvaldomas prš. Apvaldyti, savo valdžion paimti LL124. 2. Kai tas numirė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlankstyti — K, Š iter. atlenkti. 1. ištiesinti: Atlankstyk man šitą vielą Ds. | refl. Š. 2. refl. išsilenkti, apeiti: Kad būčiau žinojus bernelio būdelį …, būčiau atsilanksčius saulelės lanksmeliu, aušrelės pazarėle DvD366. lankstyti; aplankstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • briezgoti — briezgoti, oja, ojo tr. daryti brizgų, lankstyti ašmenis: Nebriezgok peilio! Rdm. | refl.: Negeląsk tep aštriai peilio, labai greitai briezgojasi Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buktuoti — ×buktuoti, uoja, ãvo tr. 1. Lš buktas daryti, klumbėti, kreivinti, lankstyti. 2. kimšti, kišti, krauti: Per vasarą vežimais šieną buktuoji, žiemą glėbiais išneši Vrb. buktuoti; išbuktuoti; pribuktuoti; subuktuoti; užbuktuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buldozeris — buldòzeris sm. (1) rš 1. žemrausė, susidedanti iš traktoriaus su užkabinamuoju metaliniu skydu (verstuvu) priekyje. 2. staklės juostinei ir fasoninei geležiai lankstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”